EN


فرم درخواست نمایندگی

نوع درخواست همکاری: (الزامي)
نحوه همکاری:

مشخصات حقوقی متقاضی


نوع شرکت:
نوع مالکیت:
موقعیت شرکت:

مشخصات حقیقی مدیرعامل


سایر مشخصات تکمیلی


تعداد پرسنل (نفر):
نام شرکت زمینه فعالیت تاریخ همکاری نوع همکاری خدمات ارائه شده
از: تا:
از: تا:
از: تا:
از: تا:
سه ماهه اول سه ماهه دوم سه ماهه سوم سه ماهه چهارم
سه ماهه اول سه ماهه دوم سه ماهه سوم سه ماهه چهارم
نام شهر نام مرکز مخابرات تعداد سرشماره سه ماهه اول سه ماهه دوم سه ماهه سوم سه ماهه چهارم