EN


ثبت شکایت

مشترک عزیز، درصورتی که نسبت به نحوه پاسخگویی پرسنل یا کیفیت سرویس مورد استفاده خود انتقاد یا پیشنهادی دارید، می توانید انتقاد یا پیشنهاد خود را از طریق فرم زیر به اطلاع ما برسانید. جهت تسریع در روند رسیدگی، لازم است اطلاعات مورد نیاز به صورت دقیق و کامل ثبت شود. درخواست شما توسط واحد امور مشتریان افرانت بررسی شده و نتیجه آن به اطلاع شما خواهد رسید.