EN


مجوزها

مجوز ISDP استان البرز

مجوز ISDP استان تهران

مجوز ISDP استان مازندران

گواهی طرح ملی رتبه بندی کارت های بازرگانی

مجوز VoIP

مجوز تمدید VoIP

پروانه تولید نرم افزار

مجوز ISP البرز

گواهینامه ISO 9001

گواهی رتبه بندی و احراز صلاحیت شرکت های انفورماتیکی

گواهی رتبه بندی شورای عالی انفورماتیک

پروانه فنی مهندسی

پروانه فنی و مهندسی

مجوز فعالیت نظام صنفی رایانه ای

پروانه بهره برداری از شبکه ارتباطات ثابت (FCP)